Učte se s radostí

• Základem spolupráce je pro nás osobní a otevřený přístup, vzájemný respekt s důrazem na odpovědnost za kvalitu naší práce.
• Je nám vlastní proaktivní způsob řešení všech situací, které souvisejí se vzdělávacím procesem.
• Pracujeme v jasné a jednoduché struktuře, která vede ke společně nadefinovaným cílům.
• Vítáme možnost vytvořit s vámi úzký kontakt. Ten pro nás znamená možnost hlubšího poznání a větší intenzity práce a vám přinese větší efektivitu požadovaných změn.
Používáme velmi jednoduchý a efektivní systém vzdělávání, díky kterému jsme schopni identifikovat vzdělávací potřeby. Okamžitě na ně reagovat a na základě toho vytvářet podmínky pro změny.
„Při školení servisních pracovníků jsme zjistili, že spolu vůbec nekomunikují oddělení servisu, obchodu a managementu, navrhli jsme workshopy pro jednotlivá oddělení s cílem definovat největší bariéry a třecí místa mezi odděleními. Po jejich vyhodnocení byl uspořádán workshop společný pro všechny skupiny s cílem získat komplexní náhled na problematiku i z pohledu ostatních.“
Chceme, aby výsledkem spolupráce byla společná radost.

Plánujte svůj rozvoj

Dejte nám vědět a my vás rádi doprovodíme na vaší cestě rozvoje..
Společně vytvoříme vzělávací projekt, který naplní vaše představy.
Citlivě zvážíme vaše možnosti a navrhneme efektivní způsob řešení vašich potřeb. Na základě vašich požadavků a našich zkušeností vvtvoříme vzdělávácí projekt. Budeme čerpat z naší nabídky standartních školení, aktivních workshopů, experimentálních dílen, inspirujících a zábavných outdoorů. Nabyté zkušenosti můžeme posílit a zakotvit individuálním koučinkem.Vzdělávací projekt lze popřípadě doplnit firemní terapií. A pokud vznikne požadavek, můžeme reagovat i na potřebu individuálního rozvoje pro vás a vaše zaměstnance.
Ukázka dlouhodobého vzdělávacího programu
Vzdělávací program je zaměřen na posílení a rozvoj
– Vztahů se spolupracovníky – díky vlastnímu uvědomění si, že můj pracovní život je v přímě vazbě s tím v jaké kvalitě žiju život v rodině a svůj vlastní.
– Efektivní rozhodování – pro lepší rozhodování, potřebuji mít schopnost vidět problém z mnoha různých hlediskem – krátkodobého, z dlouhodobého, z hlediska zájmových skupin – potom tohoto rozšířeného pohledu využít k přijímání správného rozhodnutí.
– Realizace rozhodnutí – svá rozhodnutí budou účastníci přijímat s větší sebedůvěrou s větším soustředním na řešení problému, a s menší obavou ze špatného rozhodnutí, díky tomu, že si přesně vyjasní svou výchozí pozici.
– Schopnosti vyrovnávat se s krizí – je závislá na hloubce vlastního sebepoznání, svého potenciálu a také svých limitů. Hluboká znalost svých vzorců chování, způsobu vnímání a vlastních citlivých míst umožňuje lépe se vypořádat se změnou v životě.
– Tvořivosti – objevení a rozvinutí vlastní tvořivosti přinese účastníkům – citlivě se pohybovat v kontinuu Ano Já a Ano Ty, schopnost stanovit přínosy pro klienta, spolupracovníky a lidi blízké. Více tvořivosti přináší do práce lehkost, zábavu a radost.
– Nadšení pro vlastní práci – je tvořeno jasným cílem, vlastní vnímavostí a schopností reagovat na změny. Vlastní hodnoty, kontakt s nimi a schopnost je následovat je hlavním zdrojem radosti a nadšení pro práci. Poté je možno pracovat s radostí.
Jaké zásady používáme při naší práci:
– Otevřenost – otevíráme i témata, o kterých se běžně nemluví
– Přímá komunikace – komunikujeme bez skrytého záměru a hodnocení
– Jasné pojmenování – pojmenováváme věci zřejmé, nevytváříme předpoklady a dohady
– Směřování k detailům – při řešení nezůstáváme na povrchu, ale jdeme do hloubky, pracujeme s detaily
– Zvědomování strategií a způsobů řešení situací – nedáváme rady, pomáháme však zvědomovat vaše vlastní strategie, způsoby vnímání okolí a skrytá citlivá místa.
Workshopy budou zaměřeny na tři hlavní oblasti :
• Osobní rozvoj
• Rozvoj komunikačních dovedností
• Vedení, koučování
Po každém workshopu bude provedena zpětná vazba formou konzultace během následujícího individuálního koučinku. Zpětná vazba se bude zabývat jak silnými stránkami, tak možnostmi pro zlepšení jednotlivých osob. Její součástí budou však i poznatky, které vyplynuly z diskuzí v rámci workshopu a týkají se firemních procesů. S účastníky bude po celou dobu trvání projektu udržován intenzivní kontakt formou telefonických rozhovorů a e -mailové komunikace. Účastníci budou mít možnost komunikovat s lektorem i mimo workshop a řešit aktuální témata pracovního i soukromého života.
Objednejte si konzultaci s námi!

Zpět

Chcete to probrat?

Zavolejte