Tvoření změny

V naší praxi se často setkáváme s tím, jak silně ovlivňuje kvalita osobního života pracovní výkonnost a stabilitu lidí. Často se stává, že během našeho vzdělávacího projektu účastníci objeví vlastní bariéry, které mají kořeny v jejich osobním životě. Pokud má mít vzdělávání standardní průběh, tak máme omezené možnosti na to reagovat. Umím vytvořit prostor, kde se můžeme věnovat řešení těchto témat.
Tuto práci nazývám firemní terapie, což je proces vedoucí k posílení nebo uzdravení firemního systému.
Může být součástí vzdělávacího projektu, což doporučuji. Protože spojení vzdělávacího projektu a firemní terapie vytváří synergický efekt.

ZpětObjednat konzultaci

Vyladění systému

Lidé ve firmách říkají:“ Vše je nastaveno, všechny procesy jsou v pořádku, dokonce i lidé jsou aktivní, přiměřeně otevření a mají motivaci a přesto to není ono! „
Není patrný objektivní důvod proč by to nemělo fungovat, přesto je ve firmě cítit nějaké napětí, objevují se nedorozumění, konflikty a chyby. Zatím vším mohou být skrytá NE. V rámci ladění systému hledáme společně zdroje těchto skrytých NE a vytváříme prostor pro změnu.
Změnám ve firmě se věnuje velké úsilí a výsledky tohoto snažení nejsou takové, jaké očekáváte. Je to proto, že zdroje neúspěchu mají často původ v oblastech, ve kterých Vás nenapadne hledat.
Žijeme ve složítém, nepředvídatelném světě. Na plány a předpovědi se nelze již déle spoléhat. Musíme pracovat zcela jinak než dosud. To jediné, na co se můžeme spolehnout se ukrývá v našem nitru. Mnoho firem se, ale na své vnitřní zdroje nedokáže napojit.
Jedním z hlavních cílů je pomáhat lidem dosahovat lepších výsledků. A to uvědoměním si limitů v jejich chování nebo práci, které mají zdroj v jejich vlastní psychice.
Model změny, který vám nabízím, vám pomůže ujasnit si úvahy o sobě samých, vašem týmu a společnosti. Na základě zvědomění všech těchto různostní lidských individualit, vazeb a souvislostí, můžete ladit systém.

ZpětObjednat konzultaci

Rozvoj jednotlivce

V rámci indivduálního rozvoje jsem připraven řešit s vámi témata, která vás tíží.
Formou koučování, nejlépe přímo u vás v práci, dostanete zpětnou vazbu na způsob vaší práce – neboť sami máme omezenou možnost vidět vlastní chyby, kterých se dopouštíme. Jsme totiž ponořeni do dané problematiky a chybí nám nadhled.
Díky kouči můžete tento nadhled nalézt, a tím zvýšit svoji efektivitu.
Moje zkušenost je, že osobní život nelze oddělit od toho profesního, ať děláme co děláme, vždy nás bude ovlivňovat. Chcete-li zlepšit vaše pracovní výsledky je nutné mít klid i v osobním životě. Více informací o těchto programech najdete v sekci „Osobní rozvoj„.

ZpětOsobní rozvoj

Chcete to probrat?

Zavolejte