O Konstelacích

Mnoho odborníků, včetně mě samotného, se v současnosti shoduje na tom, že více jak polovina našich potíží nepramení z naší osobní zkušenosti, ale ze systémů a zážitků celé rodiny. Konstelace jsou nástroj pro vytvoření si odstupu od tématu, které chcete řešit. Vymodelovaná situace je obrazem nejbližším realitě. Člověk vidí svou otázku doslova jinýma očima a věta “ z jiného pohledu” dostává naprosto hmatatelnou podobu. Konstelace je především metaforou, kterou si později každý zúčastněný přebere po svém. Tento způsob je ale vzdálen tradičním představám o terapii. A náprava nebo pochopení, často přichází velmi rychle.