Metoda EMDR

EMDR je zkratka pro Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Desenzibilizační terapie využívající pohyb očí). Představuje komplexní, integrativní psychoterapeutickou léčbu, která pomáhá lidem zotavit se z problémů vyvolaných traumatickými událostmi v jejich životě a z nich vyplývající obtíže. Zastavuje obtížné vzpomínky a pomáhá jim je správně přepracovávat. Může tak pomoci s řadou duševních chorob u lidí všech věkových skupin.


Osobou, která vyvinula principy terapie EMDR, je Francine Shapiro, psycholožka a výzkumnice ze školy Palo Alto v USA. Právě ona objevila v 80. letech, že rychlé a opakované pohyby očí snižují úroveň úzkosti u lidí, kteří zažili náročné události. Od doby vzniku EMDR pomohla metoda více než miliónu lidí na celém světě zmírnit projevy symptomů, léčit následky autonehod, přírodních katastrof, zdravotních nebo osobních ztrát či sexuálního násilí, zlepšit pohled na sebe sama a ulevit od tělesných obtíží. 
K léčbě používá metoda EMDR standardizované postupy a kombinuje prvky z různých psychoterapeutických škol s očními pohyby nebo jinými projevy bilaterální stimulace (sluchová či dotyková stimulace). Terapie EMDR je vědecky ověřená a doporučená mnohými mezinárodními organizacemi pro léčbu posttraumatické stresové poruchy (např. Světová zdravotnická organizace, 2013).